Låt solceller värma upp ditt badrum

För dig som precis byggt ett nytt badrum i din villa och önskar dra ned på elförbrukningen som exempelvis värmeslingor kan medföra kan en installation av solceller vara ett bra alternativ.
Solceller ingår i kategorin förnybara energikällor, precis som vindkraft och vattenkraft, vilket innebär att den elektricitet som de producerar skapas med hjälp av naturen. Det innebär att solceller producerar elektricitet på ett miljövänligt sätt vilket bidrar till ett minskat klimathot. Idag är det många företag och privatpersoner som väljer att installera solceller för sina fastigheter just för miljöns skull men också för att en investering i en solcellsanläggning har visat sig vara mycket lönsam över en längre tid.

Om solceller

Kunskapen om att solen kan generera elektricitet har funnits sedan 1800-talet men det skulle dröja ända fram till 1950- talet innan man lyckades tillverka solceller som fungerade. De första solcellspanelerna tillverkades för att användas i rymden vilket möjliggjorde att man kunde förlänga satteliters livslängd då de kunde producera egen elektricitet. 

Dock var dessa solcellspaneler mycket dyra att tillverka då de krävdes en hög kvalité för att klara av färden ut i rymden. Det dröjde ända fram till 1980-talet då man lärde sig att tillverka billigare solcellspaneler vilket innebar att man kunde finna nya användningsområden för solceller, som att producera elektricitet på jorden. Företag och organisationer har genom åren använt sig av solceller för att producera elektricitet för avlägsna byggnader men under många år var solpaneler fortfarande mycket dyra och långt ifrån lönsamma för privatpersoner. 

Det är först de senaste 8 åren som priserna för solceller har sjunkit så pass mycket i pris så att även privatpersoner har sett nyttan med att investera i solceller. Idag så är en investering i solceller mycket lönsam, framför allt om man även kan ta del av det nya gröna avdraget som ger dig 15% tillbaka på solenergi.

Så fungerar en solcellsanläggning

En solcellspanel består av en framsida och en baksida. När solens strålar lyser på solpanelens framsida så skapas en elektronisk spänning mellan panelens framsida och baksida. Denna spänning fångas upp av en metallwire som är seriekopplad med solcellsanläggningens alla paneler.
Metallwiren för sedan strömmen vidare till en växelriktare, som konverterar likströmmen till växelström. 

Därefter kan växelströmmen direkt användas av fastigheten eller föras vidare ut på elnätet för att säljas på elmarknaden. Solceller producerar endast elektricitet under den tid solen är uppe och därför behöver man fortfarande köpa en del av den elektricitet som fastigheten förbrukar under övriga tider genom sitt elbolag.

En solcellsanläggning kan inte lagra elektricitet utan den elektricitet som solcellerna producerar behöver användas direkt av fastigheten. Den elektricitet som fastigheten inte använder går ut på elnätet för försäljning. Det innebär att ingen av den elektricitet som ens solcellsanläggning producerar går förlorad. Besök gärna Solelportalen för mer inspiration om solceller

Leave a Comment

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert