ROT-avdraget kan ge dig upp till 50 000,- rabatt

ROT-programmet infördes som ett stimulanspaket för byggbranschen i början på 1990-talet. ROT är en akronym för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Programmet innebar en skattemässig subventionering av bygg-tjänsterna. Reglerna har förändrats en del under årens gång, både vad gäller vilka arbeten som är avdragsgilla samt vilken summa som man får dra av i vilka sammanhang. Från och med 8 december 2008 gäller att man får skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden (alltså ej materialkostnader) upp till 50 000 kr per person och år. För att få ta del av ROT-avdraget måste man vara fullständigt skattepliktig i Sverige. Från början administrerade man som privatperson själv skattereduktionen och anmälan till skatteverket. Idag gäller fakturamodellen, där företaget fakturerar kunden 70 % av beloppet och skatteverket 30 %.

Under 2007 infördes RUT-avdraget som ger dig hela 50% rabatt på arbetskostnaden. RUT är en akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt, i dagligt tal hushållsnära tjänster. Skattemässigt räknar man ihop ROT och RUT och varje person kan få sammanlagd skattereduktion på upp till 75 000 kr per år för RUT och ROT-tjänster.

Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har antalet företag som erbjuder hushållsnära tjänster exploderat. Innan RUT-avdraget skedde många av dessa tjänster svart (t.ex. städning och barnpassning). I och med RUT-avdraget har det blivit allt vanligare att tjänsterna sker vitt. Detta var ett av motiven bakom införandet av RUT-avdraget: Att det skulle vara ekonomiskt möjligt att utföra dessa tjänster vitt.

Rent monetärt har RUT-avdraget gett en positiv effekt. Rapporter från skatteverket ger att avdraget har skapat många nya jobb samtidigt som staten faktiskt tjänar pengar. Beräkningar visar att man får in mer pengar (skatt) för de vitt utförda tjänsterna än vad man fått betala ut för skattereduktionen, detta i jämförelse med att tjänsterna tidigare antas ske svart. Kritiken är främst att det inte finns något idealiskt skäl till att subventionera hushållsnära tjänster, och att det endast är ”överklassen” som tjänar på det.

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert